Fahriye Bayraktar

SF
Boy1.85 cm.
Doğum Tarihi24 Ocak 1995